საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტები

საზოგადო მოღვაწეთა შრიფტები შეიქმნა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და დიზაინერ დავით მაისურაძის მიერ, მუსიკოს ნიაზ დიასამიძის ინიციატივითა და ზვიად კორძაძის საადვოკატო ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.

სტაჟირება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების, მათი პროფესიული ცოდნის გაღრმავების, პრაქტიკული საქმიანობის უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და სრულყოფის მიზნით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი სამივე საფეხურის სტუდენტებისათვის.

კორნელი კეკელიძის სამეცნიერო სემინარი

2009 წლიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თითქმის ყოველ ოთხშაბათს, იმართება კორნელი კეკელიძის სახელობის სამეცნიერო სემინარი. სემინარზე მეცნიერები წარმოადგენენ მათ სამეცნიერო ნაშრომებს და მიმდინარეობს დისკუსიები.

ქართული კალიგრაფიის კონკურსი

ქართული კულტურის მნიშვნელოვანი მონაპოვრის - ქართული დამწერლობის და კალიგრაფიის - პოპულარიზაცია, ხელით წერით კულტურის განვითარება და კონკურსანტების შემოქმედებითი უნარის წარმოჩენა.

  • სარესტავრაციო მაცნე

    სარესტავრაციო მაცნე მიზნად ისახავს ხელნაწერი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-აღრიცხვის, კონსერვაციისა და რესტავრაციის არა მხოლოდ პრაქტიკული, არამედ კვლევითი მიმართულების ხელშეწყობას.

  • მრავალთავი

    „მრავალთავი“ არის კ. კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ყოველწლიური ბეჭდური ორგანო

  • სეზონური სკოლა

    საერთაშორისო საზაფხულო/სეზონური სკოლები ცენტრში აკუმულირებული ცოდნისა და გამოცდილების ახალგაზრდა ქართველი და უცხოელი მკვლევარებისათვის გაზიარების შესანიშნავი საშუალება აღმოჩნდა.

ხელნაწერთა ეროვნული

 ცენტრის

ვიდეო გალერეა

მომსახურება