სამეცნიერო თანამშრომლობის, პროექტების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის მიზანია:

 

ურთიერთობის დამყარება ან გაღრმავება  უცხოეთის შესაბამის   ორგანიზაციებთან, უცხოელ მეცნიერებთან ურთიერთობის ხელშეწყობა, ცენტრის კოლექტივთან შეთანხმებით საერთაშორისო პროექტების დაგეგმვა და ორგანიზება (მაგ. 2018 წელს – ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე მონაწილეობა გამოფენებით, ლექციებით და პუბლიკაციებით), მონაწილეობა საქართველოში თუ საზღვარგარეთ სამეცნიერო და კულტურულ ღონისძიებებში, განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ ყოველწლიურ მეცნიერების ფესტივალში (ვორქშოპების, საჯარო ლექციების და და ა.შ. ორგანიზება). საგანმანათლებლო პროექტების დაგეგმვა და ორგანიზება.  ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სტაჟირების პროგრამის ადმინისტრირება. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ქართველოლოგიის საერთაშორისო სეზონური (საზაფხულო) სკოლის ლექციების, ვორქშოპების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

თანამშრომლები:

დეპარტამენტის უფროსი ჭუმბურიძე თამარი
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირინა გოგონაია