კონფერენციები

თარიღიკონფერენციის დასახელებაhttps://manuscript.ge/wp-admin/post-new.php?post_type=page
28-30.06.2023ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობავრცლად
19.06.2023ქართველი აღმოსავლეთმცოდნის, ცისანა აბულაძის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციავრცლად
10.2022სამეცნიერო კონფერენციავრცლად
27.10.2021ილია აბულაძე - 120ვრცლად
23-09-2019მეცნიერ მიხეილ ქავთარიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციავრცლად
19-20.07.2019საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ხელნაწერი“ვრცლად
18-20.06.2019II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო-ბიზანტია – ქრისტიანული აღმოსავლეთი“ვრცლად
28-29.06.2018საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა"ვრცლად
20.12.2017ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციავრცლად
13-14.12.2017ელენე მეტრეველი - 100ვრცლად
24.10.2017წმინდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო საღვთისმეტყველო კონფერენციავრცლად
04.10.2017IN MEMORIAM – მეცნიერი ქალები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრშივრცლად
25-28.09.2017„საქართველო – ბიზანტია - ქრისტიანული აღმოსავლეთი“ვრცლად
10.05.2017„ კორნელი კეკელიძე - 138 “ვრცლად
27.04.2017"ტაო კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა"ვრცლად
04.02.2016„ძველი ქართული ფილოლოგია“. კონფერენცია მიეძღვნა აკადემიკოს მზექალა შანიძის 90 წლის იუბილეს.
19.04.2016„კათოლიკოს–პატრიარქი კალისტრატე – 150“
25.04.2016„კოდიკოლოგიურ-პალეოგრაფიული ძიებანი“
24-25.11.2016ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი VI სამეცნიერო კონფერენცია
14.12.2016„ქართული ხელნაწერი საზღვარგარეთ“
24.09.2015ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში.
01.04.2015სამეცნიერო კონფერენცია – „ტექსტოლოგიური ძიებანი“.
30.11.2015ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი V სამეცნიერო კონფერენცია.
29.05.2014VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:„XIX-XX საუკუნეების საქართველო-წყაროები და კვლევები“
28.05.2014„აღწერილობანი”.
17-24.10.2014III საერთაშორისო კონფერენცია„ტაო-კლარჯეთი”.
24.11.2014ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი IV სამეცნიერო კონფერენცია.
29.05.2013V რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:„XIX-XX საუკუნეები სსაქართველო-წყაროები და კვლევები“
25-26.11.2013 ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი III სამეცნიერო კონფერენცია.
13.12.2012ელენე მეტრეველისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია და წიგნის პრეზენტაცია.
5-8.09.12II საერთაშორისო კონფერენცია – ტაო-კლარჯეთი
26-27.11.12ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი II სამეცნიერო კონფერენცია
5-8.10.11ტაო–კლარჯეთი – ისტორია და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე
20-24.10.2011საერთაშორისო კონფერენცია – „უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა“
27.05.2011„XIX-XX საუკუნეების საქართველო – წყაროები და კვლევები“
28.01.2011„მოხატულიი სტორიული დოკუმენტები: ინტერდისციპლინარული კვლევის შედეგები“
08.06.2010“გვირგვინიმხცოვანთადამაგალითიყრმათა”
24-25.11.2010ილია ბულაძისადმი მიძღვნილი I სამეცნიერო კონფერენცია
28-29.05.2010“XIX-XX სს-ის საქართველო- წყაროები და კვლევები”
05.10.2010“ტაო–კლარჯეთი – ისტორია და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე”
19-25.10.2009პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ქართული ხელნაწერი”
25/30.09.2009ბიზანტიოლოგია საქართველოში
30.09.2009ხელნაწერი და ელექტრონული საინფორმაციო სივრცე
14.07.2009საქართველო და გარე სამყარო
27.05.2009XIX-XX საუკუნეების საქართველო
26.10.2007საერთაშორისო კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში -2”
13.12.2007ელენე მეტრეველი – 90
14.11.2007“ქართლის ცხოვრების” უცნობი ნუსხა
10.10.2007წმ. მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია
10.07.2007საერთაშორისო კონფერენცია: “ბიზანტიურ ქართული ურთიერთობები: ქართული კულტურული თვითმყოფადობის ფორმირება
27.06.2007პაპიროლოგიის თანამედროვე პრობლემები
30.05.2007ქართველ მწიგნობარ-ბიბლიოფილთა ერთი ოჯახი
16.04.2007XIX საუკუნის ცნობილი ქართველი ქალები: “ალექსანდრა ორბელიანი მელიქიშვილისა
30.04.2007კორნელი კეკელიძის დღე
17.04.2007პოლონური ხელნაწერების გამოფენა
29.03.2007ვახტანგ ჯობაძე – 90
23.03.2007საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია და გამოფენა
21.03.2007ყუმრანისა და მასადას არქეოლოგიური მუზეუმები
21.03.2007უცნობი მასალა ლაზეთის შესახებ
14.03.2007იაპონელი მკვლევარის მოხსენება
14.03.2007ახლადგამოვლენილი ქართული სიძველეები ათონზე
28.02.2007ექსპედიცია ეგვიპტესა და სინაზე
23.02.2007ლექცია-დიალოგი ქ-ნ ქეროლ ნევისთან
13.02.2007გელათის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია
19.10.2006სამეცნიერო კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში” (წარსული, აწმყო, მომავალი)