კორნელი კეკელიძის სახელობის რიგით 127-ე სემინარი

კორნელი კეკელიძის სახელობის რიგით 127-ე სემინარი

 

20 ნოემბერს, ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩატარდა კორნელი კეკელიძის სახელობის რიგით 127-ე სემინარი. მოხსენება წაიკითხა ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელმა, ექვთიმე კოჭლამაზაშვილმა, თემაზე: ევაგრე პონტოელის ՚Αντιρρητικός-ის ქართულ-სირიული ვერსიების ურთიერთმიმართებისათვის. მე-4 საუკუნის დიდი ქრისტიანი მოაზროვნე და მწერალი ევაგრე პონტოელი ითვლება ასკეტური ღმრთისმეტყველების მესაძირკვლედ. მისი შემოქმედება შთამაგონებელი წყარო გახდა შემდგომი დროის ასკეტ მოღვაწეთა და მწერალთათვის.

https://www.facebook.com/pg/Manuscript.ge/photos/?tab=album&album_id=2729297963793251&__xts__%5B0%5D=68.ARCa1nhY4gyDBa1YyKDEZCURdXGhcy4iHrlcnoHU0aN-5Qk4WBoUSVZmWHMVvm7LAeEuWf7ZI8pngHOPwncZx2NmUzTOp-tpC-jU-6KjF6CAqRfifqCaJGs-m4oczzFLs8CTWHQ136LpeN927FbKVjdFnEdUk4NYBlvgAfy-uiJEsXlsPc7oaqz9qikng3CCHSmScOPhOImn6YiyEGEkS1x-2mabXgGWB8q9Jp9OwwWCeJqR_53ZYfdkUpV1Jk9LzOxLNNDjIefW81cCp3zgV5TuMh8ll6iy-xglT59cDjAiSY-IcflUMkibrq-aR4n0TVGuX0ognn4YtJUNTyLwoX8007To3Jweu-VB40HfKwJM7scVrB4yQgCZDKo-XVDzPqIatOVEpWwcIY43fhZfxiBHidBseA3K5PmQv_VpUrYulv432Xe_nYZlGJ_sq3XHuOPzeAgh9TK-7yperAiD&__tn__=-UC-R