კორნელი კეკელიძის სემინარი

2009 წლიდან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თითქმის ყოველ ოთხშაბათს, 15:00 საათზე, იმართება კორნელი კეკელიძის სახელობის სამეცნიერო სემინარი. სემინარზე მეცნიერები წარმოადგენენ მათ სამეცნიერო ნაშრომებს და მიმდინარეობს დისკუსიები.

2009 წლიდან სემინარის ფარგლებში წარმოდგენილი მოხსენებები: 

კეკელიძე

• 2011 წელს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებული ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის ანგარიშს; • სკოლის მსმენელების მიერ შევსებული კითხვარების დამუშავების შედეგებს, რის საფუძველზე შედგენილ იქნა სკოლის პროგრამით გათვალისწინებული ლექციებისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობების რეიტინგული სია; • 2012 წლის ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის პროგრამას.

მოხსენებების წარმოდგენა შესაძლებულია სამეცნიერო სფეროში მოღვაწე ნებისმიერი მსურველისათვის.

სემინარის მუშაობას კოორდინირებას უწევს ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი: ნიკოლოზ ჟღენტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელ(995 32) 47 42 42 / 599 67 98 46
ელფოსტა: info@manuscript.ge / nzhgenti@manuscript.ac.ge