უმაღლესი განათლების მხარდასაჭერად

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დასრულდა სოხუმის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალობის IV კურსის მაგისტრანტების პრაქტიკული სწავლების კურსი (პროგრამა მოქმედებს ცენტრსა და სოხუმის უნივერსიტეტს შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში). 2 თვის განმავლობაში სტუდენტები გაეცნენ ცენტრის ფონდებში დაცულ ისტორიულ დოკუმენტებსა და საარქივო მასალას; XVII ს-ის სიგელების საფუძველზე დაეუფლნენ წერილობით სიძველეთა აღწერისა და კვლევის საქმეს. პრაქტიკულ კურსს უძღვებოდა ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ნესტან ჩხიკვაძე. 9 ივნისს კ. კეკელიძის საკონფერენციო დარბაზში შედგა სტუდენტთა ნაშრომების პრეზენტაცია. კურსის წარმატებით გავლის აღსანიშნავად ცენტრმა სტუდენტები დაასაჩუქრა ქართულ-ბერძნული ილუსტრირებული ხელნაწერის ალბომითა და სამახსოვრო მაისურებით, მიიწვია ქართული, სპარსული და ოსმალური მოხატული დოკუმენტების გამოფენაზე.