სიმპოზიუმის მონაწილეების სტუმრობა

7 ივნისს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ეწვივნენ სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო სიმპოზიუმის “კათოლიკური მემკვიდრეობა საქართველოში” მონაწილეები და სტუმრები, მათ შორის იყვნენ : მ. გაბრიელე ბრაგანტონი, ნუგზარ ბარდაბელიძე, მაია დამენია და სხვები.