მისამართი: ალექსიძის ქ, N1/3
0193, თბილისი

ტელეფონი: +995 32 2474242

ელ-ფოსტა: info@manuscript.ac.ge