განცხადება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სტაჟიორთათვის

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სტაჟიორთა საყურადღებოდ: სტაჟიორებმა, რომელთაც დაასრულეს სტაჟირება და გეგმავენ შემაჯამებელი პრეზენტაციით წარდგნენ სტაჟირების კომისიის წინაშე, უშუალო ხელმძღვანელთან უნდა წარმოადგინონ:

1. სტაჟორის პერსონალურ მონაცემთა ფორმა სრულად შევსებული სახით: ჩამოსატვირთი ფაილი

( პერსონალურ მონაცემთა ფორმის შემადგენელი დახასიათება, დამოწმებული უშუალო ხელმძღვანელისა და სტრუქუტრული ერთეულის ხელმძღვანელის ხელმოწერით)

2. პრეზენტაცია ცენტრში შესრულებული სამუშაოს შესახებ, მომზადებული ნებისმიერ ფორმატში (ხანგრძლივობა 3-5 წუთი).

3. განცხადება

პრეზენტაცია გაიმართება 21 მაისს, 11:30 სთ.