ხელნაწერების ელექტრონული აღწერილობები

დღეიდან, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე (ელექტრონული რესურსების ბმულში), ნებისმიერ მსურველს შეუძლია იხილოს და საჭიროებისამებრ გამოიყენოს ხელნაწერთა ელექტრონული აღერილობების ნუსხა.

პროექტი განხორციელდა კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლობის შედეგად.