ნოე ჟორდანია: პოლიტიკური პორტრეტი

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის

სამეცნიერო-პოპულარული წიგნები სერია 

VIII

ნაშრომი წარმოადგენს ვახტანგ გურულის 1999 წელს გამოცემული წიგნის “ნოე ჟორდანიას პოლიტიკური პორტრეტის” მეორე, გადამუშავებულ გამოცემას. განკუთვნილია მკითხველთა ფართო წრისთვის.

სერიისა და მერვე წიგნი რედაქტორი

ზაზა აბაშიძე

საგამომცემლო ჯგუფი

ირმა ბერიძე

ლანა გრძელიშვილი

ვლადიმერ პერანიძე

 

ISSN 2587-4616
ISBN 978-9941-9564-1-6 (მერვე წიგნის)

© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2018

© ვახტანგ გურული, 2018

 

სარჩევი

რედაქტორისგან    —————————————————————————————————————————————— 5

გადაუხდელი ვალი (წინათქმა) ———————————————————————————————————————— 7

“ქუთაისის გუბერნიის მემამულე…” (ზოგიერთი ბიოგრაფიული ცნობა) —————————————————————————- 10

“ბრალდებულია “საქართველოს თავისუფლების ლიგის” საქმესთან დაკავშირებით…” (პოლიტიკური მოღვაწეობის დასაწყისი) ———————————— 13

“თავისუფლება მთელი ერისა და თითოეული პიროვნებისა…”  (ქართული სოციალ-დემოკრატიის ლიდერი) ——————————————————– 24

“ჩვენი მსაჯული ისტორიაა” (პოლემიკა ილია ჭავჭავაძესთან) —————————————————————————————————————– 41

“ლენინიზმი ააფეთქბს სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობას…” (დამოკიდებულება რუსეთის სოციალ-დემოკრატიასთან) —————————————– 58

“ქართველები ნუ ერევით რუსეთის საქმეებში…” (რუსეთის 1905-1907 წლების რევოლუციის პერიოდი)  ————————————————————– 72

“სოციალ-დემოკრატების წაქეზებით…” (ვინ დაიდო წილი ილია ჭავჭავაძის მკვლელობაში?) ————————————————————————— 82

“რელიგიის ადგილი ეროვნულმა საკითხმა დაიკავა…” (რევოლუციის შემდგომი წლები) ———————————————————————————- 99

“საქართველო სრულუფლებოვანი, დამოუკიდებელი სახელმწიფოა…” (საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა) ————————— 110

“ჩვენ მივდიოდით სწორი გზით” (საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხანა) ——————————————————————————————- 141

“თუ საქართველო არ მენახოს თავისუფალი…” (ემიგრაციის წლები) —————————————————————————————————————– 159

“ბოლშევიზმი ამქვეყნად დასტოვებს მხოლოდ საფლავის ქვას…” (სოვეტოლოგიური მემკვიდრეობიდან) ——————————————————————– 172

“ჩვენი ნოე ჟორდანია ქალაქს დაბრუნდებოდეს…” (ბოლოთქმა)  ——————————————————————————————————————- 177