უორდროპები და საქართველო საუკუნეთა მიჯნაზე

უორდროპები და საქართველო საუკუნეთა მიჯნაზე

 

14 ნოემბერს საგამოფენო-საგანმანათლებლო პროექტის „უორდროპების საქართველო – ისტორია და დღევანდელობა“ ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთან, ნიკოლოზ ალექსიძესთან. მან ისაუბრა თემაზე “უორდროპები და საქართველო საუკუნეთა მიჯნაზე”.

https://www.facebook.com/pg/Manuscript.ge/photos/?tab=album&album_id=2715749051814809&__xts__%5B0%5D=68.ARD29zAdki4EYk8barPnxbvm6XDxou4o10FzoZ4spxz2ok5VEAGh54bhLDImYyGZI946qpn0xFa-wA1BB1P5knCKotRPXPAzXi20poDyHVwC2Gh3IOQCbCGuDyvAdjldHXr9PB_Fco4NRD7xnyM6d2qIFokvPVQqaaPkBmqGgcfI_SJ4kBVdCnkSPXzfS2KhAxzVYoUo-qs5jt34sAAisT_qm3Y37Zstyx_zOnJtWnWiLRAcqNxCpzDb_-E6Q3SP3EPeW2BhvfCCU255qKRxIqLnOliHVNxASe6VVjcgvLk83Vf9Qw2aemcqPvw8JjlSm-ZMo12DUFrhLWBIpv0-sqUkfrtfg7aOVoDPWOVsWkz_jZ-Xp2ayzc9rFHR7lQ0pQSCCU2tlii9C68_0hFwY3nV5jfTMOuEJEG2pv-6f_CRPpOgB6TpF449oTwncHyjEW5R2dEznt2WE4h6ZZ9st&__tn__=-UC-R