2017 წლის 20 დეკემბერს კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ილია აბულაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

პროგრამა:

 ნუგზარ პაპუაშვილი. ძმები ათაბაგები კონსტანტინოპოლში და აუგსბურგის აღსარება.

 გულნარა მჭედლიძე. ჭართლის აღსარების მთქმელთა დავთარი (1831-1892 წწ.).

 ალექსი ოსტროვსკი. „დოგმატიკონის“ ხელნაწერებისა და შემდგენელის ვინაობის შესახებ.

 თეა ქართველიშვილი. იმერეთის მეფის ბაგრატ III-ის საეკლესიო-ადმინისტრაციული რეფორმა.

 თამაზ გოგოლაძე. XII-XIII საუკუნეების ახალდაბის ეკლესიის მოდელის ასომთავრული წარწერა ერისთავთ-ერისთავ გამრეკელის მეუღლის დიოფალთ დიოფალ ვანენისა და მისი ვაჟის მოხსენიებით.

 ნანა უგრეხელიძე. ექვთიმე ათონელის ერთი თარგმანის გამო. 

ლია წერეთელი. სვიმეონ სასწაულმოქმედი დავით აღმაშენებლის „შიომღვიმისადმი ანდერძში“. 

თამაზ დევიძე. იოანე თესალონიკელის ჰიმნი ღვთისმშობლისადმი და მისი საღვთისმეტყველო ანალიზი. 

თინათინ მანჩხაშვილი. IX-XV საუკუნეების სამონასტრო სამწიგნობრო კერები.

 ირინა გოგონაია. „მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლა“ და არაფორმალური განათლების შესაძლებლობები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.

 შალვა გლოველი. ქართველ მეფეთა ტიტულატურა და მისი შინაარსი ქართულ და უცხოურ წყაროებში (X-XI სს.).

 ნიკოლოზ ჟღენტი. უცნობი დმანელი საჭეთმპყრობლისა და სამცხე-საათაბაგოს მიტროპოლიტი პავლეს ეპიტაფია (XVIII ს. I ნახ.) (ტექსტი, თარიღი, მოხსენიებული პირის იდენტიფიკაცია, ეპიტაფიის მნიშვნელობა).

 ნინო კობაური. მეფეთა რეზიდენციების განლაგების ზოგიერთი ტენდენცია.

 თამარ დვალიშვილი. კონსერვაცია-რესტავრაციისა და რეკონსტრუქციის მთავარი განსხვავება (კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები).

 ასმათ გვაზავა. სარესტავრაციო მასალის თავისებურება წიგნის რესტავრაციის სწორად წარმართვის პროცესში.

 ლელა გოცირიძე. Turk 36-ზე ჩატარებული საკონსერვაციო- სარესტავრაციო სამუშაოების შესახებ

 სოფიო ცერცვაძე. აღმოსავლური ხელნაწერების კონსერვაცია- რესტავრაცია TurL 77-ის მაგალითზე.

 ხატია ტერტერაშვილი, ნათია ლევიძე. შუა საუკუნეების სამონასტრო-სამწიგნობრო კერები, როგორც ეროვნული თვითშეგნების საფუძველი