ილია აბულაძე – 120

27 დეკემბერს, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა ხელნაწერთა ინსტიტუტის დამაარსებლისა და მისი პირველი დირექტორის – ილია აბულაძის დაბადების 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

დღის წესრიგი
გახსნა
10:00-10:30
ზაალ აბაშიძე
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი – ილია აბულაძე, ხელნაწერთა ინსტიტუტის
დამაარსებელი
მაია რაფავა
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე – ილია აბულაძე – მეცნიერი და
საზოგადო მოღვაწე
მოგონებები
I სხდომა
10:30 -13:00
რეგლამენტი – 20 წუთი
სხდომის თავმჯდომარე – მაია მაჭავარიანი
ექვთიმე კოჭლამაზაშვილი
ფსალმუნის რამდენიმე ფრაზის ეფთვიმე მთაწმიდელისეული ვერსიის შესახებ
ნესტან ჩხიკვაძე
რამდენიმე შენიშვნა ანტიოქიურ ქართულ ხელნაწერებთან დაკავშირებით
ლელა შათირიშვილი
ფიზიოლოგიის ცოდნა სასულიერო მწერლობაში
ეკა დუღაშვილი
ეფთვიმე ათონელისადმი მიძღვნილი ბერძნული განგების ავტორისა და შექმნის შესახებ
ნათია მიროტაძე
წითელი მელნის უჩვეულო ფუნქციის შესახებ ბიბლიის ქართულ ხელნაწერებში
შესვენება
II სხდომა
14:00 – 16:00
რეგლამენტი – 20 წუთი
სხდომის თავმჯდომარე: მზია სურგულაძე
მაია მაჭავარიანი
წმ. დიმიტრი თესალონიკელის კულტის ისტორიისათვის ქართულ სამყაროში
მზია სურგულაძე
ენის საკითხი ძველ ქართულ მწერლობაში
ვლადიმერ კეკელია
კაპიტან ლისოვსკის „ინფორმაცია სვანეთის შესახებ“, წინასწარი კვლევის ანგარიში
თეა ქართველიშვილი
ქართლის სამეფოს ინტეგრაციისათვის ირანულ სივრცეში როსტომის მმართველობის დროს
(ქართული ისტორიული საბუთების მიხედვით)
თამაზ გოგოლაძე
ბურნაშეთის იოვანე ნათლისმცემლის ეკლესიის სააღმშენებლო წარწერის ახლებური ინტერპრეტაცია
28 დეკემბერი
I სხდომა
11:00 – 13:30
რეგლამენტი – 20 წუთი
სხდომის თავმჯდომარე: თეიმურაზ ჯოჯუა
დარეჯან კლდიაშვილი
ივირონის მონასტრის უცნობი მოღვაწე – ვაჩეძორის მოძღვარი დევნოსი
თეიმურაზ ჯოჯუა
ვაჩე მრხუელი და მრხუელთა ფეოდალური სახლი (X-XI სს.)
მაია შაორშაძე
ბენედიქტე სამთავნელი საისტორიო დოკუმენტებისა და H ფონდის ერთ-ერთი ხელნაწერის მინაწერის
მიხედვით
მანუჩარ გუნცაძე
1918-1921 წლების ცხინვალის კონფლიქტის შესწავლის პრობლემა ქართულ და უცხოურ
ისტორიოგრაფიაში
ლელა გოცირიძე
პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არქივი – ჩატარებული სარესტავრაციო-საკონსერვაციო
სამუშაოების შესახებ
შესვენება
II სხდომა
14:00–16:00
რეგლამენტი – 20 წუთი
სხდომის თავმჯდომარე: დალი ჩიტუნაშვილი
იოსტ გიპერტი, საპატიო მომხსენებელი (ჰამბურგის უნივერსიტეტი)
გამართლებული იმედი: კავკასიური ალბანურის საქმე
მაია კარანაძე
გრიგოლ მკაზმველის იდენტიფიკაციისათვის
ხათუნა გაფრინდაშვილი, ირმა ხოსიტაშვილი
მატენადარანში დაცული ქართულ ხელნაწერთა ფრაგმენტები
ნათია დუნდუა
„ტობის წიგნის“ მრავალენოვანი ანოტირებული ელექტრონული პარალელური კორპუსული გამოცემა
დალი ჩიტუნაშვილი
პალესტინური ოთხთავისათვის დართული „განგება“ და მისი რაობა