ხელნაწერთა აღწერილობები

A ფონდი

H ფონდი

Q ფონდი

S ფონდი

სხვა

აღწერილობათა ელექტრონული ვერსიები მომზადებულია კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლობის შედეგად