ხელნაწერთა აღწერილობები

S ფონდი

აღწერილობათა ელექტრონული ვერსიები მომზადებულია კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლობის შედეგად