კონსერვაციისა და რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორია (განყოფილება)

1958 წელს ხელნაწერთა ინსტიტუტის დაარსებასთან ერთად ფუნქციონირებას იწყებს ჰიგიენისა და რესტავრაციის განყოფილება, რომელიც 2006 წელს რესტავრაცია-კონსერვაციის ლაბორატორიად ჩამოყალიბდა, ხოლო 2015 წელს ლაბორატორიას სამეცნიერო სტატუსი მიენიჭა და დღეს ფუნქციონირებას განაგრძობს, როგორც კონსერვაცია-რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორია.

 

კონსერვაცია-რესტავრაციის სამეცნიერო  ლაბორატორიაში ხორციელდება შემდეგი ძირითადი სამუშაოები:

 

 • ქაღალდისა და ეტრატის ხელნაწერების, ძველნაბეჭდი წიგნების, ისტორიული დოკუმენტების, საარქივო მასალის, ცენტრის ბიბლიოთეკის კუთვნილი წიგნებისა და კერძო კოლექციებში დაცული მასალების რესტავრაცია და კონსერვაცია.
 • ეტრატზე შესრულებული ხელნაწერებისა და ისტორიული დოკუმენტების დარბილება, გასწორება და კონსერვაცია-რესტავრაცია.
 • მინიატურული და დაზგური ფერწერის კონსერვაცია-რესტავრაცია.
 • დაძველებული და დესტრუქციული ფურცლის კონსერვაცია (გამაგრება).
 • გაქვავებული და ერთიმეორესთან შეწეპებული ფურცლების განცალკევება.
 • დეფორმირებული ფურცლის გასწორება და რესტავრაცია.
 • ნაკლული ადგილების შევსება.
 • დაშლილი ხელნაწერების აკინძვა, ორიგინალური ტვიფრული, მოჭედილი და ტყავის ყდის კონსერვაცია-რესტავრაცია და ყდებში გამოყენებული ორიგინალური ხის დაფების კონსერვაცია.
 • ახალი ყდების დამზადება.
 • ყდებზე კეთდება სხვადასხვა ფორმის ორიგინალური საკეტები.
 • ცენტრის ფონდებში დაცული ან ახლად შემოსული მასალის დეზინფექცია და გაწმენდა.

კონსერვაცია-რესტავრაციის ლაბორატორიაში მიმდინარეობს სხვადასხვა სახის სამეცნიერო კვლევები და ხორციელდება სარესტავრაციო და  საგანმანათლებლო ხასიათის პროექტები.

თანამშრომლები:

განყოფილების უფროსი კლდიაშვილი რევაზი
მეცნიერ-თანამშრომელი გვაზავა ასმათ
მეცნიერ-თანამშრომელი ცერცვაძე სოფიო
მეცნიერ-თანამშრომელი გოცირიძე ლელა
მეცნიერ-თანამშრომელი დვალიშვილი თამარი
მთავარი სპეციალისტი კოპალეიშვილი ნანა
მთავარი სპეციალისტი ჯიქიძე იზოლდა
უფროსი სპეციალისტი სვიმონიშვილი ლუიზა
უფროსი სპეციალისტი ბასილაძე ინგა
უფროსი სპეციალისტი თავაძე შორენა