გამოცემები

2019

თამაზ გოგოლაძე – თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო

წინამდებარე კორპუსში წარმოდგენილია თორის ხეობის 50-მდე ლაპიდარული, ნაკაწრი თუ ფრესკული წარწერის (IX-XIXსს.) პუბლიკაცია, რომელთა ნაწილი პირველად ქვეყნდება. წარწერები ქვეყნდება პალეოგრაფიული პირებითა და ფოტოებით, რაც კორპუსს პალეოგრაფიულ მნიშვნელობას ანიჭებს. წარწერების ნაწილი შესწავლილია ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი თვალსაზრისით.

ტექსტის ინგლისური თარგმანი: ლადო მირიანაშვილი

პალეოგრაფიული ასლებისა და გრაფიკული მონახაზების კომპიუტერული უზრუნველყოფა: დიმიტრი გურგენიძე და მანუჩარ გუნცაძე

გარეკანის დიზაინი: მანუჩარ გუნცაძე, ირმა ჯიშკარიანი

გარეკანზე დატანილია: აკად. სიმონ ჯანაშიას თბილისის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული ახალდაბის ეკლესიის მოდელი (XII-XIIIსს.)

უკანა ყდაზე: გამოსახულია დაბის ღმრთისმშობლის ეკლესიის სააღმშენებლო წარწერა (1333წ.)

ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის “თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყაროს” (YS-2016-11) ფარგლებში.

© თამაზ გოგოლაძე

ISBN 978-9941-8-1054-1

ელექტრონული ვერსია: გადმოწერა/ნახვა

2018

ქართული ხელნაწერი წიგნი საზღვარგარეთ

წინამდებარე გამოცემა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
ფინანსური მხარდაჭერით ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგრანტო პროექტის – „ქართული
ხელნაწერი წიგნი საზღვარგარეთ – ქართულ და ინგლისურენოვანი მონოგრაფია“ (HE 15-008) ფარგლებში.
პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნესტან ჩხიკვაძე
პროექტის კოორდინატორი: ზურაბ სამარღანიშვილი
მონაწილეები: მაია კარანაძე, ვლადიმერ კეკელია, ლელა შათირიშვილი
მთარგმნელი: ლადო მირიანაშვილი
პროექტი თანამშრომლობისათვის მადლობას უცხადებს ავსტრიის ნაციონალურ ბიბლიოთეკას,
გრაცის უნივერსიტეტის, ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკებს, ინდიანას უნივერსიტეტის ლილის ბიბლიოთეკას, ბერლინის სახელმწიფო, გეტინგენისა და ლაიფციგის უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებს, ბრიტანეთის ბიბლიოთეკას, ბირმინგემის, კემბრიჯის, ოქსფორდისა
და პრინსტონის უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებს, საფრანგეთის ნაციონალურ ბიბლიოთეკას,
რუსეთის ნაციონალურ ბიბლიოთეკას (პეტერბურგი), ასევე ქალბატონებს: ჯილიან ევისონს
(ბოდლეს ბიბლიოთეკის აღმოსავლური სექციის ხელმძღვანელი), ოლგა ვასილევას (რუსეთის
ნაციონალური ბიბლიოთკის აღმოსავლურ ხელნაწერთა კოლექციის კურატორი) და მელინ ფელივანიანს (ბერლინის სახელმწიფო ბიბლიოთეკის აღმოსავლური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე).
ამ გამოცემის არც ერთი ნაწილის გამოყენება და გადაწერა ნებისმიერი ფორმით, იქნება ეს ელექტრონული თუ მექანიკური, მათ შორის ფოტოპირის გადაღებითა თუ მაგნიტურ მოწყობილობაზე
ჩაწერით, დაუშვებელია საავტორო უფლებების მფლობელისგან წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.
წიგნში გამოყენებული ფოტომასალის ამ გამოცემაში გამოქვეყნების უფლება შეთანხმებულია ქართული ხელნაწერი წიგნის მფლობელ საზღვარგარეთის სამეცნიერო-საბიბლიოთეკო ცენტრებთან. ყველა უფლება დაცულია.

ⓒ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
ⓒ მაია კარანაძე, ვლადიმერ კეკელია, ზურაბ სამარღანიშვილი, ლელა შათირიშვილი, ნესტან ჩხიკვაძე
ISBN 978-9941-9564-8-5

 

ელექტრონული ვერსია: ქართ (Geo) | ინგ(Eng)

ენრიკო გაბიძაშვილი – სამეცნიერო შრომების ანოტირებული ბიბლიოგრაფია

 

წიგნის ელექტორნული ვერსია

2017

ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა

ნაშრომი შესრულებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო
პროექტის (N FR/396/1-10/14) ფარგლებში. წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული ნებისმიერი
მოსაზრება ეკუთვნის ავტორებს და, შესაძლებელია, არ ასახავდეს შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის შეხედულებას.
რედაქტორი: მზია სურგულაძე
თარგმანი: თამარ ჟღენტი, მარია წერეთელი
დიზაინი და დაკაბადონება: გელა ბაბაკიშვილი
გარეკანზე: მიქაელ მოდრეკილის იადგარი, წმ. ბასილი კესარიელი და იოვანე მტბევარი.
კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

© ამ გამოცემის არც ერთი ნაწილი არანაირიფორმით და საშუალებით, იქნება ეს ელექტრონული
თუ მექანიკური, მათ შორის ფოტოპირის გადაღებით და მაგნიტურ მოწყობილებაზე ჩაწერით, არ
შეიძლება გამოყენებულ ან გადაწერილ იქნას საავტორო უფლებების მფლობელთა წინსწარი
წერილობითი ნებართვის გარეშე.
დაიბეჭდა: შპს პოლიგრაფში
ISBN 978-9941-9564-0-9
© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
© ავტორთა ჯგუფი
თბილისი 2018

წიგნის ელექტორნული ვერსია

2017

მანანა მაისურაძე – „დროსის წამების“  ქართული თარგმანი

2017

„ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში“

გამოცემა განხორციელდა კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის ფარგლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ აბულაძე

მონაწილეები: თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე, ელენე ცაგარეიშვილი

რედაქტორი: მზია სურგულაძე

მთარგმნელი: თამარ ჟღენტი

დიზაინი და დაკაბადონება: მაკა ცომაია

გარეკანზე: გუნია-ყალას სტელა. ლაშა-გიორგის ხელი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი.

ამ გამოცემის არცერთი ნაწილი არანაირი ფორმით და საშუალებით, იქნება ეს ელექტორნული თუ მექანიკური, მათ შორის ფოტოპირის გადაღებით და მაგნიტურ მოწყობილობაზე ჩაწერით, არ შეიძლება გამოყენებულ ან გადაწერილ იქნას საავტორო უფლებების მფლობელთა წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

თბილისი 2017

ISBN 978-9941-9497-8-4

ⓒ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

ⓒ ავტორთა ჯგუფი

წიგნის ელექტორნული ვერსია

2016

ელენე მაჭავარიანი; მაია კარანაძე; ვლადიმერ კეკელია – ძველი აღთქმის მინიატურები ქართულ ხელნაწერებში

2016

ნინო ქავთარია; ქეთევან ტატიშვილი; ეკა დუღაშვილი – ბიბლიური სიუჟეტები (ძველი და ახალი აღთქმა) ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები“

2016

ავტორთა კრებული – ნარკვევები ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ისტორიიდან. III ტომი. ლილი ხევსურიანი; ლალი ჯღამაია; თამარ ოთხმეზური; ენრიკო გაბიძაშვილი.

2016

თამარ ოთხმეზური – „მაქსიმე აღმსარებლის Ambiguorum liber ქართული-მთარგმნელობით ტრადიციაში“

2016

ლელა შათირიშვილი – ბასილი ანკჳრიელი და მისი თხზულების ქართული თარგმანი

2016

ენრიკო გაბიძაშვილი – თებერვლის თვის ჰაგიოგრაფიულ-ჰომილეტიკურ საკითხავთა უნიკალური კრებული.

2016

მზია სურგულაძე – ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, მეოთხე ტომი;

2016

მზია სურგულაძე – „მცხეთის სახლი“

 

წიგნის ელექტორნული ვერსია

2016

ვლადიმერ კეკელია; ირმა ბერიძე; – ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის პირადი არქივის აღწერილობა;

2016

ეთერ ქავთარაძე – სერგი გორგაძის პირადი არქივის აღწერილობა;

2016

შემდგენლები: მანუჩარ გუნცაძეშორენა მურუსიძე – მასალები ძველი ქართული სამართლისა და ეკონომიკის ტერმინოლოგიისათვის;

2016

ზაზა ალექსიძე; – ქრისტიანული კავკასია, მესამე ტომი

2016

I ტომი – პროკლე დიადოხოსი, პლატონური ფილოსოფოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“. თარგმანი და განმარტება იოანე პეტრიწისა. H-1337 ხელნაწერის ფაქსიმილური გამოცემა;

2016

II ტომი – პროკლე დიადოხოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“. თარგმანი და განმარტება იოანე პეტრიწისა. H-1337 დიპლომატური გამოცემა.

2016

III ტომი – – პროკლე დიადოხოსი. „კავშირნი ღვთისმეტყუელებითნი“ და იოანე პეტრიწის განმარტება. სომხური ვერსია.

2015

შემდგენლები: .გვარამია; .ყანჩაველი; . სამყურაშვილი – Арабские рукописи, краткий каталог.

2015

ლია კიკნაძე – ვასილ ჭილაძე, ახალი სახელი ქართულ ლექსიკოგრაფიაში.

2015

ირაკლი სიმონია, თამარაბულაძე, ნესტან ჩხიკვაძე, ლიანა სამყურაშვილი, ციცინო სიმონია, ქეთევან პატარიძე, გიორგი მელაძე – ასტრონომიული ხელნაწერები საქართელოში