არუთუნ თუმანიანი (1869-1943)

სომეხი დრამატურგი. სამწერლობო საქმიანობას ყმაწვილობიდან ეწეოდა. თანამშრომლობდა სომხურ პერიოდულ გამოცემებთან (“ახბიური”, “ტარაზი”, “ლუმა”). ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას.

 

1917 წლიდან “მწერალთა საზოგადოების”, ხოლო საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ კი “მწერალთა კავშირის” წევრი იყო.

 

არუთუნ თუმანიანის პირადი არქივი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ფონდი 92 საარქივო ერთეულს მოიცავს:
1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მასახველი მასალა
2) შემოქმედებითი
3) ფოტოები

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი