არჯევანიძეები: პეტრე, ივანე, ევდოკია, ზაქარია, ანტონი, ნინო, ნიკოლოზი, სოფიო (XVIII-XIX სს.)

საეკლესიო მოღვაწეთა ოჯახი. არჯევანიძეების პირადი არქივი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. არქივი შემოვიდა 1975 წლის 28 აპრილს (შემოსულობათა წიგნი # 443).

 

არჯევანიძეების ფონდი 135 ერთეულს შეიცავს:
1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა;
2) ხელწერილები;
3) მიმოწერა;
4) სხვადასხვა.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი