გამოცემები

სათაური: დავით ჯავახიშვილი, ბაგრატიონთა კახეთის შტოს დემოგრაფიული განვითარება (XV-XXI საუკუნეები)

ავტორი:

რედაქტორი: ზაზა აბაშიძე

გამოცემის თარიღი: 2020

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა

საქართველოს ისტორიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული პერიოდი XV საუკუნეა, კერძოდ კი, 1940 წელი, როდესაც საქართველო სამეფო-სამ-
თავროებად იშლება. შესაბამისად, ამ დროიდან ქვეყანაში ჩნდება რამდენიმე მმართველობა. ქართული სამეფო საგვარეულოს ბაგრატიონთა შტოს
ერთი ნაწილი კახეთის სამეფოს უდგება სათავეში და ასე განაგრძობს მოღვაწეობას. წიგნის საფუძველიც სწორედ ეს არის. მისი ქრონოლოგია საქართველოს
სამეფო-სამთავროებად დაშლიდან იწყება, როდესაც ბაგრატიონების შტო ჩაუდგა სათავეში კახეთის სამეფოს. წარმოდგენილი კვლევა ეხება აღნიშნული
შტოს შესწავლას თანამედროვე ეპოქამდე.