ბრძანება №23 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სტაჟირების გამოცხადების შესახებ

05/04/2016 ბრძანება №23

სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სტაჟირების გამოცხადების შესახებ

 

გადმოწერა