სიმართლე თებერვალზე

ემიგრანტული მასალა 1921 წლის ოკუპაციაზე.