ვანის სახარება

XII-XIII საუკუნეების ქართული ხელნაწერი სახარება.