მოჭედილი ყდები

ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერების მოჭედილი ყდები.