ხელით წერილი განძი

საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტური ფილმების სტუდიის მიერ შექმნილი ფილმი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული ხელნაწერი მემკვიდრეობის შესახებ.