საგარეო კავშირებისა და თარგმანის სამსახური

თანამშრომლები:

სამსახურის უფროსი ჟღენტი თამარი
უფროსი სპეციალისტი მარია წერეთელი
კონსულტანტი ზურაბ სამარღანიშვილი