ვლადიმერ მაყაშვილი (1904 – XX ს. II ნახ.)

ქართველი იურისტი. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ-ეკონომიური ფაკულტეტის იურიდიული განყოფილების სრული კურსი (1926).

ვლადიმერ მაყაშვილის პირადი არქივი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი