ტიგრან ენფიანჯიანცი (XIX ს. II ნახ.-XX ს. I ნახ.)

სომეხი გამომცემელი. ტიგრან ენფიანჯიანცის პირადი არქივი ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.

ტიგრან ენფიანჯიანცის ფონდი 126 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) სხვადასხვა.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი