გამოცემები

სათაური: ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუა საუკუნეების საქართველოში

შემდგენელი: თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათნა გაფრინდაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი,  მზია სურგულაძე, ელენე ცაგარეიშვილი

რედაქტორი: მზია სურგულაძე

გამოცემის თარიღი: 2017

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 335

ISBN: 978-9941-9497-8-4

წიგნის ელექტორნული ვერსია: ქართ (Geo)

გამოცემა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით

ამ გამოცემის არცერთი ნაწილი არანაირი ფორმით და საშუალებით, იქნება ეს ელექტორნული თუ მექანიკური, მათ შორის ფოტოპირის გადაღებით და მაგნიტურ მოწყობილობაზე ჩაწერით, არ შეიძლება გამოყენებულ ან გადაწერილ იქნას საავტორო უფლებების მფლობელთა წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

აღწერა

წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს შუა საუკუნეების ქართული სამოხელეო წყობის შესახებ დღეისათვის არსებული ცოდნის შეჯამებას და მის შევსებას ისტორიულ წყაროებში შემორჩენილი ცნობებით სამოხელეო პერსონათა შესახებ – კონკრეტულ მოხელეებზე თუ საგვარეულოებზე, რომლებიც მემკვიდრეობით ფლობდნენ ამა თუ იმ თანამდებობას. სამოხელეო პერსონალი შუა საუკუნეების საქართველოში სრულად ასახავდა საზოგადოების იერარქიულ სტრუქტურას შესაბამისი სამართლებრივი სტატუსებით და წოდებრივ-იერარქიული წარმოდგენებით.