გამოცემები

სათაური: „ხუარაზმშაჰის საუნჯის“ ქართული ვერსია

შემდგენელი: ლიანა სამყურაშვილი

რედაქტორი: მაია რაფავა

გამოცემის თარიღი: 2018

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 290

ISBN: 978-9941-9636-5-0

აღწერა

ქვეყნდება შუა საუკუნეების ქართული ნათარგმნი სამედიცინო ჟანრის თხზულება `ხუარაზმშაჰის საუნჯის~ ქართული ვერსია, რომლის წყაროს წარმოადგენს XII ს. სპარსი ავტორის, ისმაილ ჯურჯანის (გარ. 1110 წ.) სამედიცინო ენციკლოპედიის `ზახირაი ხუარიზმშაჰის~ არაბული თარგმანი `ზახირათ ალ-ხუარიზმშაჰი~ – ხუარაზმშაჰის საუნჯე~. ამ გამოცემით სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოდის დღემდე უცნობი წერლობითი ძეგლი, რომელშიც ასახულია ქართული სამედიცინო აზროვნების ისტორიის თეორიული შინაარსის მნიშვნელოვანი საკითხები. ამასთანავე,
`ხუარაზმშაჰის საუნჯის~ ქართული ვერსია თავის კუთვნილ ადგილს დაიკავებს `ზახირაი ხუარიზმშაჰის~ სხვაენოვანი თარგმანების გვერდით.  გამოცემა წარმოადგენს 2000-იან წლებში ხელნაწერთა ინსტიტუტში
მომზადებული სადისერტაციო ნაშრომის – `X-XIII საუკუნის დასაწყისის ქართული სამედიცინო ძეგლები~ – ერთ ნაწილს. ნაშრომის სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი რუსუდან გვარამია, ოფიციალური ოპონენტები – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორები: მაია რაფავა და მარიამ ნედოსპასოვა.