იოსებ დრბოგლავი (1870-1916)

ეროვნებით ჩეხი, თბილისის მეორე გიმნაზიის დირექტორი.

იოსებ დრბოგლავის პირადი არქივი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.

იოსებ დრბოგლავის ფონდი შეიცავს 54 საქმეს:
1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა;
2) მიმოწერა;
3) სხვადასხვა.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი