გამოცემები

სათაური: ძველი აღთქმის მინიატურები ქართულ ხელნაწერებში XI-XVIII საუკუნეები

ავტორი: შესავალი ტექსტი ელენე მაჭავარიანი; ალბომი შეადგინეს, გამოსაცემად მოამზადეს და ბიბლიის შესატყვისი მუხლები დაურთეს: მაია კარანაძე, ვლადიმერ კეკელია, ელენე მაჭავარიანი

რედაქტორი: ნესტან ჩხიკვაძე

გამოცემის თარიღი: 2018

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 263

ISBN: 978-9941-9452-3-6

აღწერა

გამოცემაში თავმოყრილია  ძველი აღთქმის 252 მიანიატურა, რომლებითაც შემკულია  XI-XVIII საუკუნეებში შექმნილი  17 ქართული ხელნაწერი წიგნი. უდიდესი ნაწილი ძველი აღთქმის მინიატურებისა  XV-XVII  საუკუნეებით დათარიღებული ფსალმუნების ილუსტრაციას ემსახურება. ამ გამოცემის ღირსებად გვესახება ავტორთა ჩანაფიქრი, ხაზი გაუსვან ქართული ხელნაწერი წიგნის, როგორც კოდექსის, ილუსტრირების პრინციპებს, შინაარსობრივი და მხატრულ დეკორატიული ასპექტების ერთიანობას.

გამოცემაში სრულიად არის თავმოყრილი და ქრონოლოგიური თვალსაზრისით განთავსებული კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრში დაცული ძველი აღთქმის სიუჟეტებისა თუ სახე-სიმბოლოების  XI-XVIII  საუკუნეებში შექმნილი ყველა გამოსახულება.