გამოცემები

სათაური: დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ II

ავტორი: თეა ქართველიშვილი (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი), ხათუნა ბაინდურაშვილი, ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე, მაია შაორშაძე, თემო ჯოჯუა

რედაქტორი: მზია სურგულაძე

გამოცემის თარიღი: 2021

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 593

ISBN: 978-9941-9677-7-1 (ორივე ნაწილის)

ISBN: 978-9941-9745-8-8 (II ნაწილის)

წიგნის ელექტრონული ვერსია:

აღწერა

წიგნში „დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ“ წარმოდგენილია მეფე როსტომის ქრონოლოგიურად დალაგებული საისტორიო საბუთები და ეპიგრაფიკული ძეგლები. ტექსტები გამართულია აკადემიური სტანდარტით, ერთვის სათანადო სამეცნიერო აპარატი. წყაროებს დართული აქვს კომენტარები.

დოკუმენტური წყაროები ზუსტად ახასიათებს და უხვ ცნობებს გვაწვდის მოცემულ პერიოდში ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. მათ საფუძველზე გამოვლინდა არაერთი უცნობი ფაქტი.