ალექსანდრე ნიკოლაი (1821-1899)

რუსი სახელმწიფო მოღვაწე, ბარონი. მსახურობდა ნოვოროსიისკისა და ბესარაბიის გუბერნიებში. სხვადასხვა დროს ეკავა მაღალი სამოხელეო თანამდებობები. იყო კავკასიის მეფისნაცვლის სალაშქრო კანცელარიის დირექტორი (1848 წლიდან), კავკასიის მხარის მთავარი სამმართველოს საბჭოს წევრი და სასწავლო ოლქის მზრუნველი (1852 წლიდან), კავკასიის მეფისნაცვლის საბჭოს წევრი (1859 წლიდან), სენატორი და კავკასიის მეფისნაცვლის მთავარი სამმართველოს უფროსი (1863 წლიდან), ამასთან, საბატონო გლეხთა მომწყობი ამიერკავკასიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე. 1881-1882 სახალხო განათლების მინისტრი. 1894 წლიდან სახელმწიფო საბჭოს კანონთა დეპარტამენტის თავმჯდომარე.

 

ალექსანდრე ნიკოლაის პირადი არქივი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი