გამოცემები

სათაური: ჯულიეტა რუხაძის ეთნოგრაფიული ჩანაწერები, ცოცხალი ისტორიები (სვანეთი

ავტორი:

რედაქტორი:

გამოცემის თარიღი: 2020

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა

ჯულიეტა რუხაძე ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კვლევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია. დასახელებული მიმართულება კარგად
წარმოაჩენს ეთნოგრაფიული ყოფის თავისებურებების განვითარებას ისტორიულ-ქრონოლოგიურ ჭრილში. აღნიშნული გამოცემაც სწორედ ამ მნიშვნელოვან
სამეცნიერო მიმართულებას წარმოადგენს.