გამოცემები

სათაური: ძველი მეტაფრასული კრებულები
ნოემბრის საკითხავები

შემდგენელი:  ლიანა ახობაძე 

რედაქტორი:  მაია რაფავა 

გამოცემის თარიღი: 2017

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 955

ISBN: 978­-9941­-9539-­6-­5

აღწერა

ნოემბრის მეტაფრასული საკითხავების გამოქვეყნებით გრძელდება მეტაფრასული თხზუ ლებების ძველი ქართული თარგმანების პუბლიკაცია: წინამდებარე ნაშრომი არის მესამე წიგნი სექტემბრისა და ოქტომბრის მეტაფრასულ თხზულებათა გამოცემების შემდეგ. ნოემბრის საკითხავების მთარგმნელთა შორის არიან: ეფრემ მცირე, თეოფილე ხუცესმონაზონი, არსენ იყალთოელი, დავით ტბელი, სტეფანე სანანოÁსძე და სხვ. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ეფრემ მცირისა და თეოფილე ხუცესმონაზვნის როლი მეტაფრასულ თხზულებათა თარგმნისა და მეტაფრასული კრებულების შედგენის საქმეში. ნაშრომში ძირითად ნუსხებად აღებული გვაქვს შ­384 (XI­XII სს.), A­128 (XII­XIII სს.) და
XI საუკუნის ათონური კრებულები – Aტჰ.­36 და Aტჰ.­37. ტექსტების დასადგენად გამოყენებულია ყველა ის ნუსხა, რომლებშიც შესულია ნოემბრის მეტაფრასული საკითხავები. კრიტიკულად დადგენილ ტექსტებს ერთვის კომენტარები, ლექსიკონი და საძიებლები