გამოცემები

სათაური: შუა საუკუნეების ქართული ლიტერატურული კულტურა და ხელნაწერი წიგნი ქრისტიანულ შუა აღმოსავლეთსა და ბიზანტიაში

ავტორი: ზაზა ალექსიძე, ნიკოლოზ ალექსიძე, დარეჯან კლდიაშვილი, მაგდა მჭედლიძე, თამარ ოთხმეზური, თამარ პატარიძე, მაია რაფავა, თინა ქრონცი, დალი ჩიტუნაშვილი, თინა ცერაძე, ანა ხარანაული

რედაქტორი: თამარ ოთხმეზური; ინგლისურად თარგმნეს მანანა ოდიშელმა და მაიკლ ვიკერსმა

გამოცემის თარიღი: 2022

გამომცემელი:

გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა