გამოცემები

სათაური: ფიროსმანზე და არა მხოლოდ… 

სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია

ავტორი:  მანანა ხომერიკი

 სერიის რედაქტორი: ზაზა აბაშიძე 

მესამე წიგნის რედაქტორი: ლანა გრძელიშვილი

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გამოცემის თარიღი: 2017

გვერდების რაოდენობა: 115

ISBN: 978-9941-95-39-0-3 (მესამე წიგნის)

აღწერა

კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერიის მესამე გამოცემა ეთმობა მანანა ხომერიკის ნაშრომს, რომელიც გვაცნობს ნიკო ფიროსმანაშვილის დაბადებასა და გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ვერსიას, მისი გვარის ირგვლივ არსებულ მოსაზრებებს, ასლან ფიროსმანაშვილის ოჯახის ისტორიას, მოგვითხრობს მხატვრის კავშირის შესახებ დიდ შულავერთან, ქალანთაროვებთან და ქიზიყელებთან. აღნიშნულთან დაკავშირებით, ავტორი გვთავაზობს საკუთარ ვერსიას, რაც გამყარებულია საკითხის ირგვლივ არსებული საარქივო მასალით და ავტორის მიერვე მიზეზ-შედეგობრივი ანალიზით მიღებული ლოგიკური დასკვნებით.