გამოცემები

სათაური: ტაო-კლარჯეთი: ისტორიულ-კულტურული ნარკვევი

ავტორთა ჯგუფი: ნანა ბურჭულაძე, გიორგი გაგოშიძე, როზეტა გუჯეჯიანი, ბუბა კუდავა, ნიკოლოზ ჟღენტი, გოჩა საითიძე, ნათია ფონიავა, ნესტან ჩხიკვაძე, გიორგი ჭეიშვილი, ნათია ხიზანიშვილი 

რედაქტორები: ბუბა კუდავა, გოჩა საითიძე

გამოცემის თარიღი: 2018

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 598

ISBN: 978-9941-9636-0-5

აღწერა

ტაო-კლარჯეთი თანამედროვე თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე, მრავალმხრივ საინტერესო ისტორიული მხარეა. ის წარსულში უფრო დიდ რეგიონის-ზემო ქართლის ნაწილი იყო. „ზემო“ იმიტომ, რომ  ამიერკავკასიის მთავარი არტერიის- მდ.მტკვრის ზემო წელსა და მის მიმდგომ მხარეებს მოიცავდა. სხვა მხრივ ის არა „ზემო“, ჩრდილოეთში, არამედ საქართველოს ცენტრალური პროვინციის- შიდა ქართლის „ქვემოთ“ სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობდა.ზემო ქართლი (მესხეთი) დიდ ტერიტორიას აერთიანებდა. მასში შედიოდა არაერთი ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინცია: სამცხე, ტაო, კლარჯეთი, ჯავახეთი, კოლა, არტაანი, ერუშეთი, სპერი, შავშეთი, აჭარა, ჩრდილი, ბასიანი. საუკუნეთა განმავლობაში, პოლიტიკური პროცესების კვალდაკვალ, იცვლებოდა სახელმწიფო საზღვრები, რეგიონის ადმინისტრაციული დანაწილება, ინაცვლებდა პროვინციათა შიდა საზღვრები, პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ცენტრები…

დღეს მესხეთის ერთი ნაწილი საქართველოს შემადგენლობაშია, დანარჩენი, უმეტესი ნაწილი კი თურქეთში.

ეს წიგნი პირველი შემთხვევაა ტაო-კლარჯეთის შესახებ ამ მოცულობის განზოგადებული, სამეცნიერო-პოპულარული, კოლექტიური ნაშრომის გამოცემისა, რომელშიც მოცემულია რეგიონის გაბმული ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე და პარალელურად, კომპაქტური სახით წარმოჩენილია მხარის კულტურისთვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ასპექტი. ძალზე პრაქტიკულია, რომ გამოცემა სამენოვანია.  ნაშრომი ხელს უწყობს ტაო-კლარჯეთის პოპულარიზაციასა და მის შემდგომ კვლევას.