გამოცემები

სათაური: სამეცნიერო მემკვიდრეობა, I (ელენე ცაგარეიშვილი)

ავტორი:

რედაქტორი: დალი ჩიტუნაშვილი

გამოცემის თარიღი: 2020

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა

ელენე ცაგარეიშვილი ქართული სამეცნიერო სივრცის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი იყო. ის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში
დაარსების დღიდანვე მუშაობდა და მის სახელთან მრავალი მნიშვნელოვანი სომხური წყაროს კვლევა და პუბლიკაციაა დაკავშირებული. ქალბატონი
ელენე 89 წლის ასაკში გარდაიცვალა, რითაც დასრულდა მისი მნიშვნელოვანი მოღვაწეობა ქართულ მეცნიერებაში. აღნიშნული გამოცემა აერ-
თიანებს როგორც მის სამეცნიერო სტატიებს, ასევე, წლების განმავლობაში გამოცემული შრომების ბიბლიოგრაფიას.