გამოცემები

სათაური: საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ ქართული ხელნაწერი“ (სკოლის მასალების კრებული)

ავტორი:

რედაქტორი:

გამოცემის თარიღი: 2021

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

  • გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა

კრებულში მოცემულია სკოლის ფარგლებში წაკითხული ლექციების კურსი ილუსტრაციებითა და თემასთან დაკავშირებული ძირითადი ბიბლიოგრაფიით. სალექციო მასალა კრებულში ხუთი სასწავლო მოდულის მიხედვით არის წარმოდგენილი: 1. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და მისი კოლექციები;
2. ქართული დამწერლობა; 3. ქართული ხელნაწერი; 4. ქართული ისტორიული დოკუმენტი; 5. ქართული ძველნაბეჭდი წიგნი. სასწავლო მასალა წარმოდგენილია ვრცელი ორენოვანი ანოტაციების სახით. ანოტაციებს ახლავს ილუსტრაციები და საკითხთან დაკავშირებული ძირითადი
ლიტერატურის ჩამონათვალი.