გამოცემები

სათაური: ნიკიტა სტითატის ანტიმონოფიზიტური სიტყვები

ავტორი: მაია რაფავა 

რედაქტორი: პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე 

გამოცემის თარიღი: 2013

გამომცემელი: თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა 

გვერდების რაოდენობა: 199

ISBN: 978-9941-9258-1-8

აღწერა

წინამდებარე გამოცემაში წარმოდგენილია XI ს‑ის თვალსაჩინო ბიზანტიელი ღვთისმეტყველის , ნიკიტა სტითატის სომხური მონოფიზიტობის წინააღმდეგ მიმართუ‑ ლი ხუთი პოლემიკური სიტყვა , რომელთა ქართული თარგმანი შესრულებულია წმ. არსენ იყალთოელის მიერ. ნიკიტა სტითატის შრომა საყურადღებოა და მნიშვნელოვანი საღვთისმეტყველო‑ლიტურგიკული და საეკლესიო‑ისტორიული ფაქტების განხილვის თვალსაზრისით. წმ. არსენ იყალთოელის თარგმანის ენა და სტილი გელათის სკო ლის ენობრივი და ლიტერატურულ‑მთარგმნელობითი ნორმებით ხასიათდება. ტექსტს გამოცემაში ახლავს ლექსიკონი და სა ძი ებლები. შრომა საინტერესოა როგორც ქართველოლოგიასა და ბიზანტინოლოგიაში მო მუ შა‑ ვე მკვლევართათვის , ასევე სარწმუნოებრივ‑საღვთისმეტყველო კუთხით ძვე ლი ქართუ‑ ლი მწერლობის საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.