გამოცემები

სათაური: მრავალთავი 26 

სარედაქციო კოლეგია:  ცისანა აბულაძე, ზაზა ალექსიძე (მთავარი რედაქტორი), დარეჯან კლდიაშვილი, ნინო მელიქი შვილი, თამარ ოთხმეზური, მაია რაფავა, მზია სურგულაძე, ეთერ ქავთარაძე, დავით შენგელია (პასუხისმგებელი მდივანი)

ტომის რედაქტორები: მზია სურგულაძე, დავით შენგელია

გამოცემის თარიღი: 2019

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 617

ISSN: 0234-7385 (მრავალთავი)

აღწერა

`მრავალთავის~ 26-ე ტომში წარმოდგენილია ფილოლოგიურ- კოდიკოლოგიური, ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ხასიათის, ხელნაწერი წიგნის ხელოვნებისა და ისტორიის და სხვ. სამეცნიერო კვლევები, რომლებიც ქარ თული მწერლობის, ისტორიისა და კულტურის საკითხებს ეხება; აგრეთვე, წარმოდგენილია ინფორმაცია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის 2017-2019 წლების გამოცემების შესახებ.