გამოცემები

სათაური:  მცხეთის სახლი

ავტორი:  მზია სურგულაძე

რედაქტორი:  ზაზა აბაშიძე

გამოცემის თარიღი: 2016

გამომცემელი: „უნივერსალი“

გვერდების რაოდენობა: 252 გვერდი

ISBN: 978-9941-22-768-4

წიგნის ელექტრონული ვერსია: ელ-ვერსიაქართ(Geo) 

აღწერა

ნაშრომი ეძღვნება მცხეთის საკათალიკოსო ეპარქიას – „მცხეთის სახლს“, როგორც მას უწოდებდნენ შუასაუკუნეების საქართველოში. მცხეთის სახლი წარმართავდა არა მხოლოდ ეპარქიის საქმიანობას, არამედ განსაზღვრავდა საეკლესიო პოლიტიკას, უდიდეს მონაწილეობას იღებდა ქვეყნის წინაშე მდგარი პოლიტიკური და კულტურულ-სარწმუნოებრივი ამოცანების გადაჭრაში. ნაშრომში წარმოდგენილია საკათალიკოსო ეპარქიის ისტორიულად განვლილი გზის უმნიშვნელოვანესი ეტაპები მისი დაარსებიდან ვიდრე მის გაუქმებამდე XIX საუკუნის 10-იან წლებში.

ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ისტორიის საკითხებით დაინტერესებული მკვლევარებისათვის და მკითხველთა ფართო წრისთვის.