გამოცემები

სათაური:  მეფე ერეკლე II-ის დაბადების თარიღის დაზუსტებისათვის

ავტორი: აპოლონ თაბუაშვილი, ნიკო ჯავახიშვილი

რედაქტორი: ზაზა აბაშიძე

გამოცემის თარიღი: 2020

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა

ნაშრომში დეტალურად არის შესწავლილი იმ წერილობითი წყაროების მონაცემები, რომლებშიც შემონახულია ცნობები ქართლ-კახეთის მეფის –
ერეკლე II-ის დაბადების თარიღთან დაკავშირებით. ასევე, აღნიშნული საკითხის შესახებ საგანგებოდ არის განხილული ქართული ისტორიოგრაფიის
ნააზრევი. ყველა ავთენტურ მონაცემზე დაყრდნობით, გამოკვლევაში დადგენილია მეფე ერეკლე II-ის დაბადების თარიღი – 1720 წლის 7 ოქტომბერი.