გამოცემები

სათაური: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

ტექსტზე მუშაობდნენ: თამარ აბულაძე, ნესტან ბაგაური, ენრიკო გაბიძაშვილი, ლანა გრძელიშვილი, ნანა თარგამაძე, თამარ ოთხმეზური, მაია რაფავა, ეთერ ქავთარაძე, † ლამარა ქაჯაია, თამარ ჭუმბურიძე

რედაქტორი: ზაზა აბაშიძე

გამოცემის თარიღი: 2017

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 39

ISBN: 978-9941-9515-7-2

აღწერა

ქართული ხელნაწერი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია. მასში ასახულია ქართული დამწერლობისა და ენის ისტორია, ქართველი ადამიანის სულიეი და ინტელექტუალური განვითარების გზა, ფილოსოფიური თუ მხატვრული აზროვნების ჩამოყალიბების ეტაპები და ა.შ.

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამომცემლო სამსახური ცენტრის მუდმივმოქმედი სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც ცენტრის სხვა დეპარტამენტებთან კოორდინირებულად მუშაობს. ცენტრის საგამომცემლო სამსახური დაინტერესებულ საზოგადოებას პერიოდულად სთავაზობს დაწესებულებაში მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგად შექმნილ დეჭდურ პროდუქციას.