გამოცემები

სათაური: ევანგელურ-ლუთერანული ეკლესიის ისტორიიდან საქართველოში

ავტორი:  ნუგზარ პაპუაშვილი 

რედაქტორები:  ზურაბ კიკნაძე, მანუჩარ გუნცაძე

გამოცემის თარიღი: 2018

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა: 187

ISBN: 978-9941-26-370-5

გერმანულენოვანი ელექტრონული ვერსია : ელ.ვერსია

აღწერა

ეს წიგნი გათვალისწინებულია მკითხველთა წრისათვის, რომელსაც საქართველო-გერმანიის საეკლესიო და კულტურული ურთიერთობები აინტერესებს. აქ ისეთი წერილობითი დოკუმენტები, ისტორიული აღწერილობები და ზეპირსიტყვიერი გადმოცემები არის თავმოყრილი და განხილული, რომლებსაც ლუთერანული რეფორმაციის საქართველოსა და ქართველ ხალხთან კავშირების შესასწავლად დიდი მნიშვნელობა აქვთ. ამ ისტორიის გაცნობის შესაძლებლობა ფართო საზოგადოებრიობას წინამდებარე გამოცემის მეშვეობით პირველად ეძლევა.