გამოცემები

სათაური: ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა, V (აკაკი შანიძე, მოგონებები, დღიურები, სხვადასხვა)

შემდგენელი: ლელა შანიძე

რედაქტორი:

გამოცემის თარიღი: 2021

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა

„ბიბლიოგრაფიული იშვიათობის“ მეხუთე ტომად წარმოდგენილია აკაკი შანიძის კრებული „მოგონებანი, დღიურები, სხვადასხვა“, რომლის რედაქტორიც
გახლავთ აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე. მასში შესული მასალის დიდი ნაწილი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემაში გამოქვეყნდა,
ნაწილს კი მკითხველი პირველად გაეცნობა.