გამოცემები

სათაური: ბაღვაში, სამეცნიერო კრებული

ავტორი:

რედაქტორი: ზაზა აბაშიძე, ყარამან ფაღავა

გამოცემის თარიღი: 2020

გამომცემელი: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

გვერდების რაოდენობა:

ISBN:

აღწერა

კრებულში წარმოდგენილია სტატიები ბაღვაშებისა და მათი ძირითადი განშტოებების – კახაბერისძეებისა და ორბელების შესახებ. განხილულია
შემდეგი საკითხები: ბაღვაშების, კახაბერისძეების, ორბელების გენეალოგია, ონომასტიკა, ფსიქოლოგიური დახასიათება, იურიდიული შეფასება, ადგილი
საქართველოს ისტორიაში, მოღვაწეობა ქვეყნის გარეთ, მათ მიერ აშენებული ეკლესიის ზოგიერთი ხელოვნებათმცოდნეობითი ასპექტი, კავშირები
სხვა ისტორიულ პირებთან. წიგნი განკუთვნილია ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული
მკითხველისათვის.